Go to homepage

Nā Waiwai ʻo Liliʻuokalani me ka Hoʻomohala ʻŌpio

Nā Waiwai ʻo Liliʻuokalani me ka Hoʻomohala ʻŌpio

by Louis "Moon" Kauakahi

ʻE hoʻolohe i nā leo o nā ʻōpio, no ka mea, ʻo lākou nō nā alakaʻi mua aku o Hawaii nei.”

I kō kākou mau makahiki ʻōpiopio, mau nō ka haʻina o nā mākua, “Paʻa ka waha a hoʻolohe ka pepeiao wale nō,” no ka mea, i kēlā wā aku nei, ʻaʻohe kahi ka manaʻo o nā ʻōpio i ke au o nā mākua.

I kēia wā ʻānō, hoʻohui pū ʻo Nā Waiwai ʻo Liliʻuokalani (LT) i mau polokalamu like ʻole i ka hoʻopaipai ʻana me ka hoʻoikaika ʻana i nā leo, nā manaʻo o nā ʻōpio ma o kekahi polokalamu, i kapa ʻia ʻo Hoʻomohala ʻŌpio.

read full article