Go to homepage

Makai Keahoulu blue ocean and shoreline

Virginia "Lei" Taber

He manu ke lokomaikaʻi o Liliʻuokalani ma Wailua, Kauaʻi.

I kāhea ʻia ai i ka mālama o nā keiki

Ke haʻahaʻa nei i ka hana i ko kamaliʻi lepo

Ke ʻimi i ke aloha, i ka ʻike , i ka naʻauao

Ke nui aʻe au i ka manaʻolana,

He puʻuhonua nō au

He aloha pili nō au, a he nui

He mauli ola i nā ʻopio